Beter leren door groepsdynamiek

Hieronder een aantal foto's van de boekpresentatie

Deze verrassende (vak)uitgave biedt een passende aanpak om op duurzame wijze kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. De auteurs, ervaren onderwijsprofessionals, bieden vanuit een helikopterview op onderwijsontwikkelingen door de tijden heen, van traditioneel-klassikaal tot passend onderwijs, een belangwekkend alternatief: groepsdynamisch onderwijs (GDO). Essentie van deze ondersteunende benadering van het leerproces is dat GDO van de leerlingengroep een leer-kracht maakt. Samen vormen de leerkracht en de groep als leer-kracht een ijzersterke combinatie. Iedereen is dus autoriteit in de school, niet de sterke directeur of goede leraar, iedereen draagt bij aan het resultaat. GDO bestaat uit vier aanpakken: een sterk team, een sociaal sterke groep, full speed leren en tot slot: een rijke oogst. Kortom: GDO beoogt een innovatieve en krachtige benadering vanuit groepsdynamisch perspectief te bieden, waarbij passend onderwijs en opbrengstgericht werken een succes worden. Met veel verhelderende schema’s en overzichten.

 

Dr. A. Schipper MA

 

Lees hier het artikel over Groepsdynamisch Onderwijs van Myriam Lieskamp op wij-leren.nl.