Het team van groepsdynamisch onderwijs

Willem Mennen

Conceptontwikkeling
en
gdo-adviseur


Willem heeft het concept groepsdynamisch onderwijs ontwikkeld als een antwoord op de huidige problemen in het onderwijs. Willem laat zien dat door de groep als een echte leer-kracht te ontwikkelen veel van deze problemen verdwijnen.
Willem is mede-auteur van het boek: Beter leren door groepsdynamiek.

Rixt Walda

Intern begeleider basisonderwijs en
gdo-adviseur

 

Door gdo heeft Rixt een andere kijk op haar rol als IB-er gekregen. Aangeleerde hulpeloosheid wordt vervangen door zelfsturing. Inplaats van de leerkracht gaan kinderen hard werken. De wisselwerking tussen de leerkracht en de groep als leer-kracht is het geheim. Zij ziet dat leerkrachten en kinderen door deze aanpak in hun kracht gezet worden. Rixt weet teams enthousiast te maken voor groepsdynamisch onderwijs en begeleidt scholen die deze weg opgaan met veel plezier.

Eelke Hoekstra

Interim-directeur basisonderwijs en

gdo-adviseur

 

Eelke vindt dat groepsdynamisch onderwijs een antwoord is op problemen die steeds verdergaande individualisering op zijn school opriep. Door zijn positieve ervaringen op de eigen school en door steeds meer vragen uit het onderwijsveld zelf is Eelke een enthousiaste promotor en gdo-adviseur. Ook is hij mede-auteur van het boek: Beter leren door groepsdynamiek.

Gryte Otter

Adjunct-directeur basisschool en
gdo-leerkracht

 

Gryte werkt als adjunct-directeur aan basisschool De Reinbôge in Burgum. Zij ervaart dagelijks het belang van een afgestemde schoolleiding. Gryte vormt samen met haar bovenbouwcollega's een hecht team waardoor de invoering van gdo veel gemakkelijker gaat. Doordat Gryte lesgeeft is gdo voor haar een concreet en praktisch verhaal. Het versterkt haar vakmanschap. Gryte is een ervaringsdeskundige op het gebied van groepsdynamisch onderwijs.

Kees Flikkema

Directeur basisschool
en
gdo-adviseur

 

Kees werkt als directeur aan een IKC en heeft in het verleden leiding gegeven aan verschillende scholen in Friesland en Groningen en heeft op een aantal scholen waar hij als directeur werkzaam was samen met Rixt het GDO geïntroduceerd.
Kees heeft ervaren hoe het klimaat in een groep binnen afzienbare tijd enorm kan verbeteren zodat kinderen beter tot leren komen.

 

Erna Graveland

Leerkracht basisonderwijs en gdo-adviseur

 

 

Erna is een gedreven leerkracht met ruime onderwijservaring in alle groepen van de basisschool. Naast haar lesgevende ervaring is Erna ook geschoold als coach en actief als begeleider van startende leerkrachten en stagiairs. Ze is ervan overtuigd dat de ingrediënten van het GDO, onderwijs voorspelbaar maakt voor kinderen. Door het inzetten van GDO kunnen we leerlingen nog beter begeleiden bij hun ontwikkeling; het geeft een sterke doorgaande lijn binnen de school met rust en duidelijkheid voor leerling en leerkracht.

 

Gdo-adviseur

 

Adrie is gegrepen door groepsdynamisch onderwijs, omdat het volgens hem echt iets toevoegt aan het onderwijs. Adrie bouwt aan een netwerk van scholen die met Sociaal Sterke Groep werken. Doordat elke gdo-school dezelfde taal spreekt, kunnen leerkrachten heel gemakkelijk ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.