Full Speed Leren door taakgericht leren


Door een rechtvaardige taaktoedeling en het rechtvaardig belonen van kinderen
gaan alle kinderen gemotiveerd werken. Belangrijke aspecten zijn:

  • Alle kinderen werken full-speed

  • Leerstof en zelfsturing op maat

  • Gemotiveerd sociaal leren
     

Invoering
Invoering van Sociaal Sterke Groep is de basis om Full Speed Leren succesvol in te voeren. De school kan stapsgewijs aspecten van Full Speed Leren invoeren en bepaalt zelf het tempo. Het werkboek “Basisboek Full Speed Leren” beschrijft de gemeenschappelijke vormen en routines (GVR’s) van Full Speed Leren.

  • Alle kinderen werken bij taal en rekenen taakgericht
  • Kinderen werken samen in coöperatieve tafelgroepen
  • Hoge opbrengsten bij taal en rekenen