Sterk team door een professionele cultuur
 

Een afgestemd team op gedragsniveau is het fundament van goed en succesvol onderwijs.
Belangrijke aspecten van Sterk Team zijn:

  • Visie op samenwerking
  • Een professionele lerende cultuur
  • Spelregels van de professionele cultuur
  • Het bouwoverleg als het hart van samen leren

 

Invoering
Sterk Team kan afzonderlijk of gelijktijdig met een andere groepsdynamische aanpak tot ontwikkeling gebracht worden.
Met behulp van het werkboek “Sterk Team” worden de gemeenschappelijke vormen en routines (GVR’s) aangeleerd.

  • Afname van de werkdruk
  • Effectief bouwoverleg
  • Afgestemd teamgedrag
  • Leren werken met een schooldashboard